Popis vrsta predmeta koji se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom

POPIS-VRSTA-PREDMETA-KOJI-SE-SMATRAJU-KRUPNIM-GLOMAZNIM-OTPADOM