Naučimo pametno gospodariti otpadom

ilovepdf_merged

Obrazloženje novog cjenika

DOMAĆINSTVA – NOVI CJENIK
NOVI NAČIN OBRAČUNA
OD 01.11.2018

 • KANTA OD 80 L = 24.41 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 1 ČLAN I VIKENDAŠ = 12.20 kn
  • PODIZANJE KANTE OD 80 L= 8.14 kn
  • KANTA OD 80L + JEDAN ODVOZ = 32,55 KN,1 ČLAN=20,34 kn
  • KANTA OD 80L + DVA ODVOZA = 40,69KN,1 ČLAN=28,48 kn
  • KANTA OD 80L + TRI ODVOZA = 48,83 KN,1 ČLAN=36,61 kn
  • KANTA OD 80L + ČETIRI ODVOZA =56,96 KN= 1 ČLAN =44,76 kn
 • KANTA OD 120 L =36,61 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA 1 ČLAN I VIKENDAŠ = 18,31 kn
  • PODIZANJE KANTE OD 120 L= 12.20
  • KANTA OD 120 L + JEDAN ODVOZ = 48,81,1 ČLAN I VIKENDAŠ=30,51 kn
  • KANTA OD 120 L + DVA ODVOZA = 61,01,1 ČLAN I VIKENDAŠ=42,71 kn
  • KANTA OD 120L + TRI ODVOZA = 73,21,1 ČLAN I VIKENDAŠ=54,91 kn
  • KANTA OD 120L + ČETIRI ODVOZA =85,41,1 ČLAN I VIKENDAŠ =67,11 kn
 • KANTA OD 240 L = 73,22 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE
  • PODIZANJE KANTE OD 240 L= 24,41 kn
  • KANTA OD 240 L + JEDAN ODVOZ = 97,63 kn
  • KANTA OD 240 L + DVA ODVOZA =122,04 kn
  • KANTA OD 240 L + TRI ODVOZA = 146,45 kn
  • KANTA OD 240 L + ČETIRI ODVOZA = 170,86 kn
 • KANTA OD 1100 L = 335,61 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE
  • PODIZANJE KONTEJNERA OD 1100 L = 111,87 kn
  • KONTEJNER OD 1100 L + JEDAN ODVOZ = 447,48 kn
  • KONTEJNEROD 1100 L + DVA ODVOZAA = 559,35 kn
  • K0NTEJNER OD 1100 L + TRI ODVOZA = 671,22 kn
  • KONTEJNER 1100 L + ČETIRI ODVOZA = 783,09 kn

PODUZEĆA
NOVI CJENIK

 • KANTA OD 80 L = 24,41 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE
  • PODIZANJE KANTE OD 80 L= 8,14 kn
  • KANTA OD 80L + JEDAN ODVOZ = 32,55 kn
  • KANTA OD 80L + DVA ODVOZA = 40,69 kn
  • KANTA OD 80L + TRI ODVOZA= 48,83 kn
  • KANTA OD 80L + ČETIRI ODVOZA =56,96 kn
 • KANTA OD 120 L =36,61 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE
  • PODIZANJE KANTE OD 120 L= 12.20 kn
  • KANTA OD 120 L + JEDAN ODVOZ = 48,81 kn
  • KANTA OD 120 L + DVA ODVOZA = 61,01 kn
  • KANTA OD 120 L + TRI ODVOZA = 73,21 kn
  • KANTA OD 120 L + ČETIRI ODVOZA = 85,41 kn
 • KANTA OD 240 L = 73,22 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE
  • PODIZANJE KANTE OD 240 L= 24,41 kn
  • KANTA OD 240 L + JEDAN ODVOZ = 97,63 kn
  • KANTA OD 240 L + DVA ODVOZA =122,04 kn
  • KANTA OD 240 L + TRI ODVOZA = 146,45 kn
  • KANTA OD 240 L + ČETIRI ODVOZA = 170,86 kn
 • KANTA OD 1100 L = 335,61 kn CIJENA MINIMALNE JAVNE USLUGE
  • PODIZANJE KONTEJNERA OD 1100 L = 111,87 kn
  • KONTEJNER OD 1100 L + JEDAN ODVOZ = 447,48 kn
  • KONTEJNER OD 1100 L + DVA ODVOZA = 559,35 kn
  • KONTEJNER OD 1100 L + TRI ODVOZA = 671,22 kn
  • KONTEJNER 1100 L + ČETIRI ODVOZA = 783,09 kn