Obrazloženje novog cjenika

Cjenik za odvoz otpada

Odluka na primjenu cjenika otpada

Suglasnost na primjenu cjenika otpada

Cjenik pogrebnih usluga

Odluka o primjeni izmjene i dopune cjenika pogrebnih usluga