Komunalno društvo Brinje d.o.o ,Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci upisano je u Sudski registar pod nazivom: Komunalno društvo Brinje  s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Brinju, Frankopanska 62B

OPĆI PODACI O TVRCI

Naziv tvrtke: KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE d.o.o.
MBS: 040318262 (statični/porezni broj)
OIB: 44146676576
Sjedište: Frankopanska 62B, 53260 Brinje
IBAN: HR5523400091110647590
Registarski sud: Trgovački sud u Rijeci
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Telefon/fax: 053 700 309
Email: komunalno.brinje@gmail.com

Predmet poslovanja – djelatnosti:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
 • prijevoz putnika u javnom prometu
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • javna rasvjeta
 • druge obrade otpada
 • oporabe otpada
 • posredovanja u gospodarenju otpadom
 • prijevoza otpada
 • sakupljanja otpada
 • trgovanja otpadom
 • gospodarenja otpadom
 • ispitivanja i analize otpada
 • kupnja i prodaja robe
 • pružanje usluga u trgovini
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje inozemnih tvrtki
 • turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • ostale turističke usluge
 • turističke usluge koje uključuju športsko – rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • računovodstveni poslovi
 • proizvodnja električne energije
 • prijenos električne energije
 • distribucija električne energije
 • organiziranje tržišta električne energije
 • opskrba električnom energijom
 • trgovina električnom energijom
 • proizvodnja toplinske energije
 • opskrba toplinskom energijom
 • distribucija toplinske energije
 • kupca toplinske energije
 • javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 • prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 • javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 • prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
 • ostali poslovi upravljanja javnim cestama
 • projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 • energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • stručni poslovi prostornog uređenja
 • poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • posredovanje u prometu nekretnina
 • poslovanje nekretninama
 • pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • pružanje usluga smještaja
 • pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • iznajmljivanje automobila

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:
OPĆINA BRINJE
– jedini osnivač