Natječaj – Zaprimanje u radni odnos na određeno vrijeme na godinu dana jednog komunalnog djelatnika

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE
FRANKOPANSKA 62B
53260 BRINJE
OIB: 44146676576

KLASA: 112-03/20-01/01
URBROJ: 2125/79-20-01
Brinje, 03.07.2020.

Na temelju članka 15.16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o(Poslovni broj:OU-97/13……OU-89/2018) direktor društva raspisuje

NATJEČAJ

Zaprimanje u radni odnos na određeno vrijeme na godinu dana jednog  komunalnog djelatnika u „ Komunalno društvo Brinje“ d.o.o

Opći uvjeti:
Hrvatsko državljanstvo
Radno sposobna osoba
Stupanj stručne spreme: bez završene osnovne škole, završena osnovna škola  te završena srednja škola

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:
– pisanu zamolbu
– kopiju osobne iskaznice

Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 3 dana od objave natječaja na Oglasnoj ploči poduzeća-Frankopanska 62B,53260 Brinje , web stranici www.komunalnodrustvobrinje te na stranicama zavoda za zapošljavanje

Zamolba sa popunjenom dokumentacijom  iz natječaja podnosi se na adresu : „ Komunalno društvo Brinje“,  Frankopanska  62B,53260, u omotnici s naznakom: „ Prijava na natječaj za komunalnog djelatnika u komunalnom poduzeću Brinje“ osobno ili preporučeno poštanskom pošiljkom  zaključno sa 09.07.2020.godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Komunalno društvo Brinje d.o.o zadržava pravo poništenje natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Sve zamolbe idu na Nadzorni odbor „ Komunalnog društva Brinje“ nakon uvida u pristigle zamolbe i ispunjavanje uvjeta iz istog natječaja direktor poduzeća izabranog kandidata ili kandidate šalje na medicinu rada zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika te nakon dobivanja Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika direktor  donosi Odluku o  zapošljavanju  izabranog kandidata koji ispunjava uvjete iz natječaja na određeno vrijeme mjesec dana  O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oni kandidati koje Komunalno društvo Brinje pošalje  u ordinaciju medicine rada na pregled zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika a  ne prođu isti pregled   dužni su sami snositi trošak pregleda. Faktura će im biti proslijeđena od Komunalnog društva Brinje d.o.o

Direktor:

                                                                                                                                             Josipa Pavlović,mag.ing.agr.

_______________________