Natječaj za posao – komunalni djelatnik/djelatnica

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE FRANKOPANSKA 62B 53260 BRINJE OIB: 44146676576   KLASA: 112-03/22-01/01 URBROJ: 2125/79-22-01 Brinje,03.03.2022.   Na temelju članka 15.16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o(Poslovni broj:OU-97/13……OU-89/2018) direktor društva raspisuje   NATJEČAJ Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunalna djelatnika/komunalne djelatnice u „Komunalno društvo Brinje“ d.o.o Opći uvjeti: Hrvatsko […]

Javno savjetovanje za prijedlog cjenika pružanja javne usluge

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti navedene dokumente: Obrazac sudjelovanja javnog savjetovanja za prijedlog pružanja javne usluge.docx Obrazloženje cjenika 2022.docx Javno savjetovanje o donošenju cjenika za komunalni otpad.docx Prijedlog cjenika pružanja javne usluge na području Općine Brinje 2022.docx       * Budući da aplikacija Google Chrome blokira preuzimanje .docx i .xlsx dokumenata preporučamo da koristite […]

Obavijest građanima za odvoz otpada od 1.1.2022.

Komunalno društvo Brinje d.o.o 53260 Brinje,Frankopanska 62B Tel: 053/700- 309,mob:099/2805-370 E-mail: komunalno.brinje@gmail.com, komunalno@brinje.tcloud.hr   Poštovani korisnici naših usluga zbrinjavanja otpada obavještavamo Vas da  prema novom zakonu o gospodarenju otpadom ( NN 84/2021 )  imamo samo dvije kategorije naših korisnika i to : korisnik kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo Korisnik kućanstvo ( spadaju  vlasnik stana, […]