Javno savjetovanje za prijedlog cjenika pružanja javne usluge

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti navedene dokumente: Obrazac sudjelovanja javnog savjetovanja za prijedlog pružanja javne usluge.docx Obrazloženje cjenika 2022.docx Javno savjetovanje o donošenju cjenika za komunalni otpad.docx Prijedlog cjenika pružanja javne usluge na području Općine Brinje 2022.docx       * Budući da aplikacija Google Chrome blokira preuzimanje .docx i .xlsx dokumenata preporučamo da koristite […]

Obavijest građanima za odvoz otpada od 1.1.2022.

Komunalno društvo Brinje d.o.o 53260 Brinje,Frankopanska 62B Tel: 053/700- 309,mob:099/2805-370 E-mail: komunalno.brinje@gmail.com, komunalno@brinje.tcloud.hr   Poštovani korisnici naših usluga zbrinjavanja otpada obavještavamo Vas da  prema novom zakonu o gospodarenju otpadom ( NN 84/2021 )  imamo samo dvije kategorije naših korisnika i to : korisnik kućanstvo i korisnik koji nije kućanstvo Korisnik kućanstvo ( spadaju  vlasnik stana, […]