Natječaj za posao – komunalni djelatnik/djelatnica

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE FRANKOPANSKA 62B 53260 BRINJE OIB: 44146676576   KLASA: 112-03/22-01/01 URBROJ: 2125/79-22-01 Brinje,03.03.2022.   Na temelju članka 15.16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o(Poslovni broj:OU-97/13……OU-89/2018) direktor društva raspisuje   NATJEČAJ Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunalna djelatnika/komunalne djelatnice u „Komunalno društvo Brinje“ d.o.o Opći uvjeti: Hrvatsko […]