Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunala   djelatnika/djelatnice

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE
FRANKOPANSKA 62B
53260 BRINJE
OIB: 44146676576

KLASA: 112–03/23 – 01/04
URBROJ: 2125-79-01/1-23-01
Brinje, 25.05.2023.

Na temelju članka 15. 16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o. (Poslovni broj: OU-97/13, OU-44/14, OU-45/14, OU-7/15, OU-2/2018, OU-89/2018, OU – 24/2022, OU – 25/2022) direktorica društva raspisuje

  NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunala   djelatnika/djelatnice

 1. Opći uvjeti:
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. završena srednja škola
 4. vozačka dozvola „B“ karegorije
 • Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:
 • pisanu zamolbu
 • životopis
 • kopiju osobne iskaznice
 • kopiju svjedodžbe
 • kopiju vozačke dozvole

3. Opis poslova:

 • Održavanje javnih i zelenih površina (košnja trave, čišćenje),
 • Održavanje pratećih objekata Komunalnog društva
 • Održavanje tržnice na malo (sitni domarski poslovi),
 • Upravljanje traktorom, građevinskim strojem, prešom za karton, motornom kosilicom, flaksericom, motornom pilom i sl.,
 • Košnja trave, malčiranje, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
 • Popravljanje i izgradnja grobnih staza i grobnih okvira,
 • Organiziranje ukopa, ispraćaj, ukop i ekshumacija pokojnika, kopanje rake,
 • Obavljanje jednostavnih građevinskih poslova (ugradnja betona),
 • Rad na reciklažnom dvorištu
 • Rad na digitalnom uvođenju sustava praćenja otpada (čipiranje kanata za miješani komunalni otpad)
 • Obavljanje ostalih poslova po potrebi i po nalogu direktora

4.  Prijave na natječaj dostavljaju se od objave natječaja na oglasnoj  ploči na lokaciji (Frankopanska 62/b, 53260 Brinje), web stranici www.komunalnodrustvobrinje te na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

5. Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se na adresi  Komunalnog društva Brinje   d.o.o.,  Frankopanska  62B, 53260, u omotnici sa naznakom:  „ Prijava na natječaj za primanje u radni odnos jednog komunalnog djelatnika“ , osobno ili preporučeno poštanskom pošiljkom .

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

7. Komunalno društvo Brinje d.o.o. zadržava pravo poništenje natječaja bez bilo kakvih  obveza prema prijavljenim kandidatima.

8.Sve prijave na natječaj biti će predane Nadzornom odboru Komunalnog društva Brinje d.o.o.

9. Prije zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat će biti upućen na medicinu rada zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti te nakon dobivanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika direktor će donijeti odluku o zapošljavanju izabranog kandidata.

10.Onaj kandidat kojeg Komunalno društvo Brinje uputi  na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti u ordinaciju medicine rada te isti ne prođe, dužni su sami snositi trošak pregleda.

11.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Direktorica:

Mirjana Javor mag. ing. agr.