OTKUP AMBALAŽE

Komunalno društvo Brinje d.o.o. u sklopu reciklažnog dvorišta na adresi Lučani 38A počelo s otkupom ambalaže iz sustav povratne naknade, PET boce, staklene boce i limenke od pića. Kako bi ostvarili pravo na isplatu naknade, navedene boce i limenke moraju biti prazne, isprane, neoštećene sa originalnom naljepnicom i oznakom povratne naknade. Visina povratne naknade uređena je Uredbom Vlade RH i iznosi 0.07 eura (50 lp). Svaki pojedinac može predati maksimalno 80 boca dnevno. Reciklažno dvorište radi ponedjeljkom i petkom od 08:00-12:00 sati, srijedom od 14:00-18:00 sati. Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Otkup ambalaže

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je Komunalno društvo Brinje d.o.o. u sklopu reciklažnog dvorišta na adresi Lučani 38A počelo s otkupom ambalaže iz sustav povratne naknade, PET boce, staklene boce i limenke od pića. Kako bi ostvarili pravo na isplatu naknade, navedene boce i limenke moraju biti prazne, isprane, neoštećene sa originalnom naljepnicom i oznakom povratne naknade. Visina povratne naknade uređena je Uredbom Vlade RH i iznosi 0.07 eura (50 lp). Svaki pojedinac može predati maksimalno 80 boca dnevno. Reciklažno dvorište radi ponedjeljkom i petkom od 08:00-12:00 sati, srijedom od 14:00-18:00 sati. Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Priopćenje Komunalnog društva Brinje

✅

Slijedom brojnih upita građana i komentara po društvenim mrežama dužni smo dati pojašnjenje u vezi košnje groblja onim sugrađanima i korisnicima koji sami ne razumiju situaciju i vremenske prilike.

Komunalnom društvu Brinje predmet poslovanja između ostalog je i održavanje groblja i javnih zelenih površina, sukladno tome imamo godišnji plan košnje kojeg se nastojimo pridržavati.

Na području općine Brinje u redovitom održavanju imamo 13 groblja: Brinje, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Letinac, Prokike, Županjdol, Vodoteč, Sveta Nediljica, Sveti Vid, Sveti Stipan i Lučani.

Ovog proljeća ponovno smo svjedoci svakodnevnih obilnih kiša koje nam onemogućuju da košnji pristupimo prema rasporedu. Sva groblja pokošena su najmanje jednom ove sezone neka i više. Svjesni nezadovoljstva stanjem groblja i zelenih površina na području općine ovim putem molimo naše sugrađane i korisnike grobnih mjesta za razumijevanje jer ovaj zahtjevan posao zaista uvelike ovisi o vremenskim prilikama.

U zadnja dva mjeseca kako je krenula sezona košnje imali smo 15 ukopa. To znači da u te dane košnja nije bila moguća iako su vremenske prilike dopuštale.

Samo radi napomene, jer smo imali pozive da groblje Križpolje i Stajnica nisu košeni ovog proljeća prema našoj evidenciji Križpolje je završeno 15. travnja a Stajnica 29. travnja.

Križpolje je na rasporedu košnje sljedeći tjedan kao i Stajnica jer će radovi koji su u tijeku biti završeni.

Moramo napomenuti da djelatnici kose i u kišnim danima ako je to ikako izvedivo.

Također, imali smo i nekoliko bolovanja. Trenutno je u tijeku i natječaj za novo zapošljavanje za košnju i ukope ali nam s današnjim danom nije stigla niti jedna prijava.

Još jednom ističemo ukoliko će vremenski uvjeti biti povoljni, košnja će se obaviti u najkraćem roku.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

AKCIJA ČIŠĆENJA ŠPILJE


U Gornjem Lugu kod Žute Lokve proteklog vikenda odvijala se se akcija čišćenja špilje.Organizator je Zagrebački speološki savez, a uz njih su prisutni bili i članovi Hrvatskog speološkog saveza i inicijatibe Čisto podzemlje.Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan pridružio se akciji i svojim sudjelovanjem podržao inicijativu te poručio da će zaštita okoliša dalje biti vladin prioritet, s naglaskom na očuvanju pitke vode. Komunalno društvo Brinje svojim je kontejnerima i kamionima odvozilo otpad koji je izvučen iz špilje. U protekle četiri godine iz špilje izvučeno je preko 65 kubika raznog otpada poput guma,plastike,bijele tehnike,kauča,fotelja…
Ono što smatramo svojom zaslugom je da u protekle dvije godine nema novo odbačenog otpada jer je

U Gornjem Lugu kod Žute Lokve proteklog vikenda odvijala se se akcija čišćenja špilje.Organizator je Zagrebački speološki savez, a uz njih su prisutni bili i članovi Hrvatskog speološkog saveza i inicijatibe Čisto podzemlje.Ministar gospodarstva i održivog razvoja Damir Habijan pridružio se akciji i svojim sudjelovanjem podržao inicijativu te poručio da će zaštita okoliša dalje biti vladin prioritet, s naglaskom na očuvanju pitke vode. Komunalno društvo Brinje svojim je kontejnerima i kamionima odvozilo otpad koji je izvučen iz špilje. U protekle četiri godine iz špilje izvučeno je preko 65 kubika raznog otpada poput guma,plastike,bijele tehnike,kauča,fotelja…
Ono što smatramo svojom zaslugom je da u protekle dvije godine nema novo odbačenog otpada jer je prostor pokrivenom sustavom videonadzora 24/7 i pored toga službe Komunalnog društva redovito obilaze i održavaju taj i okolni prostor.
Ovim putem još jednom naglašavamo da u općini Brinje pored odvojenog sakupljanja otpada (papira,plastike) od vrata do vrata radi reciklažno dvorište te da svi sugrađani otpada mogu besplatno predati nama na zbrinjavanje.
Čuvajmo naš lijepi okoliš.
Budimo prijatelji prirodi.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Obavijest korisnicima

🟢Obavijest korisnicima🟢

Odvoz komunalnog otpada koji ide utorkom: Frankopanska, Lučani, Lovačka, Radotići, Sertići, Blažani, Letinačka, Trg admirala J.V.P., Stipe Javora- poslovni subjekti zbog neradnog dana 15. kolovoza blagana Velike Gospe prebacuje se na ponedjeljak 14. kolovoza.
Dakle, sav otpad biti će pokupljen u ponedjeljak 14. 08. u toku dana!
Ne spremajte kante, sačekajte da kamion prođe.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Komunalno društvo Brinje dobilo certifikat bonitetne izvrsnosti

Komunalno društvo Brinje d.o.o. dobilo je od Bonitetne kuće CompanyWall bonitetnu ocjenu A+ koja se dodjeljuje tvrtki koja se uspješno uspinje na svom poslovnom putu te je sposobna podmiriti svoje obveze i uspješno izbjeći poslovne rizike.

Bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statičke i dinamičke ocjene.

Statička ocjena utvrđuje se temeljem pokazatelja uspješnosti i pokazatelja likvidnosti iz godišnjeg izvještaja.

Dinamička ocjena predstavlja promjenjivu vrijednosti koju modificiraju varijabilni faktori kao što su:

• vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi

• broj i ishod sudskih postupaka u kojima je subjekt sudionik

• porezna i druga dugovanja

• likvidnost

• odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru.

Uz sve ekonomske i prirodne okolnosti koje itekako utječu na izvršavanje naših obveza nastojimo sve balansirati a ovaj certifikat samo je jedan od pokazatelja ustrajnog rada i predanosti svih djelatnika Komunalnog društva Brinje.

M. Javor

Obavijest korisnicima

Odvoz komunalnog otpada koji ide četvrtkom: Mali Kut, Donja i Gornja Kamenica, Pavlovići, Lukani, Asani, Brinjska Kamenica, Prokike, Žuta Lokva, Grabova Lokva, Rapain Klanac zbog neradnog dana 8. lipnja blagdana Tijelova prebacuje se na petak 9. lipnja.

Dakle, sav otpad ce biti pokupljen u petak u toku dana!

Ne spremajte kante, veliki je teren sačekajte da kamion prođe.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunala   djelatnika/djelatnice

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE
FRANKOPANSKA 62B
53260 BRINJE
OIB: 44146676576

KLASA: 112–03/23 – 01/04
URBROJ: 2125-79-01/1-23-01
Brinje, 25.05.2023.

Na temelju članka 15. 16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o. (Poslovni broj: OU-97/13, OU-44/14, OU-45/14, OU-7/15, OU-2/2018, OU-89/2018, OU – 24/2022, OU – 25/2022) direktorica društva raspisuje

  NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunala   djelatnika/djelatnice

 1. Opći uvjeti:
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. završena srednja škola
 4. vozačka dozvola „B“ karegorije
 • Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:
 • pisanu zamolbu
 • životopis
 • kopiju osobne iskaznice
 • kopiju svjedodžbe
 • kopiju vozačke dozvole

3. Opis poslova:

 • Održavanje javnih i zelenih površina (košnja trave, čišćenje),
 • Održavanje pratećih objekata Komunalnog društva
 • Održavanje tržnice na malo (sitni domarski poslovi),
 • Upravljanje traktorom, građevinskim strojem, prešom za karton, motornom kosilicom, flaksericom, motornom pilom i sl.,
 • Košnja trave, malčiranje, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
 • Popravljanje i izgradnja grobnih staza i grobnih okvira,
 • Organiziranje ukopa, ispraćaj, ukop i ekshumacija pokojnika, kopanje rake,
 • Obavljanje jednostavnih građevinskih poslova (ugradnja betona),
 • Rad na reciklažnom dvorištu
 • Rad na digitalnom uvođenju sustava praćenja otpada (čipiranje kanata za miješani komunalni otpad)
 • Obavljanje ostalih poslova po potrebi i po nalogu direktora

4.  Prijave na natječaj dostavljaju se od objave natječaja na oglasnoj  ploči na lokaciji (Frankopanska 62/b, 53260 Brinje), web stranici www.komunalnodrustvobrinje te na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

5. Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se na adresi  Komunalnog društva Brinje   d.o.o.,  Frankopanska  62B, 53260, u omotnici sa naznakom:  „ Prijava na natječaj za primanje u radni odnos jednog komunalnog djelatnika“ , osobno ili preporučeno poštanskom pošiljkom .

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

7. Komunalno društvo Brinje d.o.o. zadržava pravo poništenje natječaja bez bilo kakvih  obveza prema prijavljenim kandidatima.

8.Sve prijave na natječaj biti će predane Nadzornom odboru Komunalnog društva Brinje d.o.o.

9. Prije zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat će biti upućen na medicinu rada zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti te nakon dobivanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika direktor će donijeti odluku o zapošljavanju izabranog kandidata.

10.Onaj kandidat kojeg Komunalno društvo Brinje uputi  na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti u ordinaciju medicine rada te isti ne prođe, dužni su sami snositi trošak pregleda.

11.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Direktorica:

Mirjana Javor mag. ing. agr.

Skip to content