Obavijest korisnicima

🟢Obavijest korisnicima🟢

Odvoz komunalnog otpada koji ide utorkom: Frankopanska, Lučani, Lovačka, Radotići, Sertići, Blažani, Letinačka, Trg admirala J.V.P., Stipe Javora- poslovni subjekti zbog neradnog dana 15. kolovoza blagana Velike Gospe prebacuje se na ponedjeljak 14. kolovoza.
Dakle, sav otpad biti će pokupljen u ponedjeljak 14. 08. u toku dana!
Ne spremajte kante, sačekajte da kamion prođe.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Komunalno društvo Brinje dobilo certifikat bonitetne izvrsnosti

Komunalno društvo Brinje d.o.o. dobilo je od Bonitetne kuće CompanyWall bonitetnu ocjenu A+ koja se dodjeljuje tvrtki koja se uspješno uspinje na svom poslovnom putu te je sposobna podmiriti svoje obveze i uspješno izbjeći poslovne rizike.

Bonitetna ocjena predstavlja kombinaciju statičke i dinamičke ocjene.

Statička ocjena utvrđuje se temeljem pokazatelja uspješnosti i pokazatelja likvidnosti iz godišnjeg izvještaja.

Dinamička ocjena predstavlja promjenjivu vrijednosti koju modificiraju varijabilni faktori kao što su:

• vremenski period koji je subjekt proveo u blokadi

• broj i ishod sudskih postupaka u kojima je subjekt sudionik

• porezna i druga dugovanja

• likvidnost

• odnos prihoda u javnom i privatnom sektoru.

Uz sve ekonomske i prirodne okolnosti koje itekako utječu na izvršavanje naših obveza nastojimo sve balansirati a ovaj certifikat samo je jedan od pokazatelja ustrajnog rada i predanosti svih djelatnika Komunalnog društva Brinje.

M. Javor

Obavijest korisnicima

Odvoz komunalnog otpada koji ide četvrtkom: Mali Kut, Donja i Gornja Kamenica, Pavlovići, Lukani, Asani, Brinjska Kamenica, Prokike, Žuta Lokva, Grabova Lokva, Rapain Klanac zbog neradnog dana 8. lipnja blagdana Tijelova prebacuje se na petak 9. lipnja.

Dakle, sav otpad ce biti pokupljen u petak u toku dana!

Ne spremajte kante, veliki je teren sačekajte da kamion prođe.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Natječaj za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunala   djelatnika/djelatnice

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE
FRANKOPANSKA 62B
53260 BRINJE
OIB: 44146676576

KLASA: 112–03/23 – 01/04
URBROJ: 2125-79-01/1-23-01
Brinje, 25.05.2023.

Na temelju članka 15. 16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o. (Poslovni broj: OU-97/13, OU-44/14, OU-45/14, OU-7/15, OU-2/2018, OU-89/2018, OU – 24/2022, OU – 25/2022) direktorica društva raspisuje

  NATJEČAJ

za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunala   djelatnika/djelatnice

 1. Opći uvjeti:
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. završena srednja škola
 4. vozačka dozvola „B“ karegorije
 • Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:
 • pisanu zamolbu
 • životopis
 • kopiju osobne iskaznice
 • kopiju svjedodžbe
 • kopiju vozačke dozvole

3. Opis poslova:

 • Održavanje javnih i zelenih površina (košnja trave, čišćenje),
 • Održavanje pratećih objekata Komunalnog društva
 • Održavanje tržnice na malo (sitni domarski poslovi),
 • Upravljanje traktorom, građevinskim strojem, prešom za karton, motornom kosilicom, flaksericom, motornom pilom i sl.,
 • Košnja trave, malčiranje, zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
 • Popravljanje i izgradnja grobnih staza i grobnih okvira,
 • Organiziranje ukopa, ispraćaj, ukop i ekshumacija pokojnika, kopanje rake,
 • Obavljanje jednostavnih građevinskih poslova (ugradnja betona),
 • Rad na reciklažnom dvorištu
 • Rad na digitalnom uvođenju sustava praćenja otpada (čipiranje kanata za miješani komunalni otpad)
 • Obavljanje ostalih poslova po potrebi i po nalogu direktora

4.  Prijave na natječaj dostavljaju se od objave natječaja na oglasnoj  ploči na lokaciji (Frankopanska 62/b, 53260 Brinje), web stranici www.komunalnodrustvobrinje te na stranicama Zavoda za zapošljavanje.

5. Prijave sa traženom dokumentacijom podnose se na adresi  Komunalnog društva Brinje   d.o.o.,  Frankopanska  62B, 53260, u omotnici sa naznakom:  „ Prijava na natječaj za primanje u radni odnos jednog komunalnog djelatnika“ , osobno ili preporučeno poštanskom pošiljkom .

6. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

7. Komunalno društvo Brinje d.o.o. zadržava pravo poništenje natječaja bez bilo kakvih  obveza prema prijavljenim kandidatima.

8.Sve prijave na natječaj biti će predane Nadzornom odboru Komunalnog društva Brinje d.o.o.

9. Prije zasnivanja radnog odnosa, odabrani kandidat će biti upućen na medicinu rada zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti te nakon dobivanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika direktor će donijeti odluku o zapošljavanju izabranog kandidata.

10.Onaj kandidat kojeg Komunalno društvo Brinje uputi  na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti u ordinaciju medicine rada te isti ne prođe, dužni su sami snositi trošak pregleda.

11.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Direktorica:

Mirjana Javor mag. ing. agr.

MEĐUNARODNI DAN BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I DAN ZAŠTITE PRIRODE U RH

22. svibnja obilježava se Međunarodni dan biološke raznolikosti a s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti očuvanja prirode i sveukupne raznolikosti života na Zemlji. 

Hrvatski sabor je, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, odredio da se 22. svibnja obilježava i Dan zaštite prirode u RH. Čuvajmo prirodu, čuvajmo bioraznolikost!

Budimo prijatelj prirodi!

Komunalno društvo Brinje

Foto: D.Draženović Kostelac

Priopćenje Komunalnog društva Brinje

Komunalnom društvu Brinje predmet poslovanja između ostalog je i održavanje groblja i javnih zelenih površina, sukladno tome imamo godišnji plan košnje kojeg se nastojimo pridržavati.

Na području općine Brinje u redovitom održavanju imamo 13 groblja: Brinje, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Letinac, Prokike, Županjdol, Vodoteč, Sveta Nedjelja, Sveti Vid, Sveti Stjepan i Lučani.

Ovog proljeća svi smo svjedoci svakodnevnih obilnih kiša koje nam onemogućuju da košnji pristupimo prema rasporedu. Svjesni da će biti nezadovoljstva stanjem groblja i zelenih površina na području općine ovim putem molimo naše sugrađane i korisnike grobnih mjesta za razumijevanje jer ovaj zahtjevan posao zaista uvelike ovisi o vremenskim prilikama.

Čim se vrijeme smiri, zemlja i trava prosuši krećemo s košnjom te ćemo prema potrebi uvesti i radne subote a sve u cilju bržeg i efikasnijeg dovođenja u red posljednjih počivališta naših najmilijih a s posebnom pažnjom prema spomenicima i pijetetom prema pokojnicima.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

OSVRT KOMUNALNOG DRUŠTVA BRINJE♻️

OSVRT KOMUNALNOG DRUŠTVA BRINJE♻️

Komunalno društvo Brinje pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje papira, kartona i plastike od vrata do vrata na području Općine Brinje.  U reciklažnom dvorištu građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad: papir, staklo, metal, plastiku, tekstil, ulje i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije, akumulatore, električnu i elektroničku opremu, glomazni otpad …

Usprkos svim osiguranim uvjetima od strane JLS – Općine Brinje u posljednje vrijeme svjedoci smo sve većeg broja neodgovornog ponašanja pojedinaca na području općine Brinje koji otpad bacaju u prirodu.

Ovim putem želimo dodatno upozoriti građane da je takvo ponašanje zabranjeno, zakonski kažnjivo i prije svega odraz elementarnog nepoštivanja okoliša u kojemu živimo!

Općina Brinje u suradnji s Komunalnim društvom Brinje sustavom video nadzora i redovitim obilaskom terena i dalje će pronalaziti počinitelje onečišćenja te će istima, na temelju prikupljenih dokaza komunalni redar ispostaviti zakonom propisane kazne.

Budimo prijatelji ovoj predivnoj prirodi naše Općine i čuvajmo je za nas i za djecu koja će se tek roditi.

Komunalno društvo Brinje d.o.o.

Skip to content