Javno savjetovanje za prijedlog cjenika pružanja javne usluge

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti navedene dokumente: Obrazac sudjelovanja javnog savjetovanja za prijedlog pružanja javne usluge.docx Obrazloženje cjenika 2022.docx Javno savjetovanje o donošenju cjenika za komunalni otpad.docx Prijedlog cjenika pružanja javne usluge na području Općine Brinje 2022.docx       * Budući da aplikacija Google Chrome blokira preuzimanje .docx i .xlsx dokumenata preporučamo da koristite […]