Dokumentacija o nabavi za otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti

Na poveznicama niže možete preuzeti dokumentacija o nabavi komunalnih vozila za otpad

Grupa A: Samopodizač kontejnera s dizalicom

Grupa B: Vozilo za sakupljanje i prijevoz odvojenog otpada

 

*Ukoliko koristite Chrome odaberite PDF verziju jer neke verzije blokiraju .docx dokumente.

 

Dokumentacija o nabavi komunalnih vozila za otpad 2021.docx – word dokument

Dokumentacija o nabavi komunalnih vozila za otpad 2021.pdf – PDF dokument