Javno savjetovanje za prijedlog cjenika pružanja javne usluge

Na sljedećim poveznicama možete preuzeti navedene dokumente:

Obrazac sudjelovanja javnog savjetovanja za prijedlog pružanja javne usluge.docx

Obrazloženje cjenika 2022.docx

Javno savjetovanje o donošenju cjenika za komunalni otpad.docx

Prijedlog cjenika pružanja javne usluge na području Općine Brinje 2022.docx

 

 

 

* Budući da aplikacija Google Chrome blokira preuzimanje .docx i .xlsx dokumenata preporučamo da koristite neki drugi preglednik (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i sl.)