Natječaj za posao – komunalni djelatnik/djelatnica

KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE
FRANKOPANSKA 62B
53260 BRINJE
OIB: 44146676576

 

KLASA: 112-03/22-01/01
URBROJ: 2125/79-22-01
Brinje,03.03.2022.

 

Na temelju članka 15.16 i 17 Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o(Poslovni broj:OU-97/13……OU-89/2018) direktor društva raspisuje

  NATJEČAJ

Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme dva komunalna djelatnika/komunalne djelatnice u

„Komunalno društvo Brinje“ d.o.o

Opći uvjeti:

Hrvatsko državljanstvo
Radno sposobna osoba
Stupanj stručne spreme: bez završene osnovne škole, završena osnovna škola  ili  završena srednja škola

 

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

-pisanu zamolbu
-kopiju osobne iskaznice
-kopija vozačke dozvole

 

Prijave za natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na Oglasnoj ploči poduzeća-Frankopanska 62B,53260 Brinje , web stranici www.komunalnodrustvobrinje te na stranicama zavoda za zapošljavanje

Zamolba sa popunjenom dokumentacijom  iz natječaja podnosi se na adresu : „ Komunalno društvo Brinje“,  Frankopanska  62B,53260, u omotnici s naznakom: „ Prijava na natječaj za komunalnog djelatnika/ca u komunalnom poduzeću Brinje“ osobno ili preporučeno poštanskom pošiljkom  zaključno sa 11.03.2022.godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Komunalno društvo Brinje d.o.o zadržava pravo poništenje natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

Sve zamolbe idu na Nadzorni odbor „ Komunalnog društva Brinje“ nakon uvida u pristigle zamolbe i ispunjavanje uvjeta iz istog natječaja direktor poduzeća izabrane kandidate šalje na medicinu rada zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika te nakon dobivanja Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti radnika direktor  donosi Odluku o  zapošljavanju  izabranih  kandidata koji ispunjava uvjete iz natječaja na određeno vrijeme .

O rezultatima natječaja kandidat će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oni kandidati koje Komunalno društvo Brinje pošalje  u ordinaciju medicine rada na pregled zbog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti radnika a  ne prođu isti pregled   dužni su sami snositi trošak pregleda. Faktura će im biti proslijeđena od Komunalnog društva Brinje d.o.o

 

Direktor:

                                                                                                                                             Josipa Pavlović,mag.ing.agr.

Natječaj -2 komunalna djelatnika.pdf