Natječaj za radno mjesto računovodstveno komercijalni/na djelatnik/ica

Na temelju članka 15. i 17. Izjave o osnivanju Komunalnog društva Brinje d.o.o (Poslovni broj:OU-97/13……..OU-2/2018) direktor društva raspisuje
NATJEČAJ
Zaprimanje u radni odnos na određeno vrijeme na godinu dana djelatnik/ica za računovodstveno komercijalne poslove u „ Komunalno društvo Brinje“ d.o.o

Opći uvjeti radnog mjesta:

– Hrvatsko državljanstvo
– Radno sposobna osoba(m/ž)
– Stupanj stručne spreme: VŠS,VSS- ekonomskog usmjerenja – smjer računovodstvo ili financije
– poznavanje rada na računalu ( MSOfiice)
– komunikativnost
-poznavanje zakonskih i računovodstvenih propisa
– bez iskustva – prednost imaju osobe sa iskustvom

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

-pisanu zamolbu
-kopiju osobne iskaznice
-dokaz o stručnoj spremi
-dokaz o radnom iskustvu- nije uvjet

Radni odnos zasniva se na određeno vrijema, na godinu dana uz probni rok od 2 mjeseca.
Prijave za natječaj dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje te na Oglasnoj ploči poduzeća- Frankopanska 62B,53260 Brinje kao i na stranicama komunalnog poduzeća.

Zamolba sa popunjenom dokumentacijom iz natječaja za računovodstveno komercijalne poslove podnosi se na adresu : „ Komunalno društvo Brinje“, Frankopanska 62B,53260 Brinje, u omotnici s naznakom: „ Prijava na natječaj za računovodstveno komercijalne poslove u komunalnom poduzeću Brinje“ osobno ili preporučeno poštanskom pošiljkom zaključno sa 28.04.2021.g.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Nakon provjere dobivenih zamolbi pristupit će se testiranju iz područja računovodstvenih propisa a kandidati čije zamolbe ispunjavaju uvjete bit će obaviješteni o datumu istog testiranja. Komunalno društvo Brinje d.o.o zadržava pravo poništenje natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
Nakon provedenih testiranja o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Direktor poduzeća zapošljava kandidata koji ispunjava uvjete iz natječaja.

Poslodavac

Poslodavac: KOMUNALNO DRUŠTVO BRINJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
Kontakt:
osobni dolazak: BRINJE, FRANKOPANSKA 62B
pisana zamolba: Frankopanska 62B, 53260 Brinje

Radno mjesto

Mjesto rada: BRINJE, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 20.4.2021.
Natječaj vrijedi do: 28.4.2021.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Potrebna zvanja: ekonomija računovodstvo financije
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike
osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

OPIS POSLOVA: Računovođa vodi brigu o tome da se financijski poslovi u poduzeću obavljaju u skladu s važećim pravilnicima, standardima i zakonskim propisima. Sastavljanje bilance stanja, računovodstvene izvještaje, račun dobiti i gubitka te izvještaje o novčanim tokovima poduzeća. Financijske izvještaje , godišnji financijski izvještaj -GFI. Računovođa obavlja različite računovodstvene poslove pri čemu se opseg poslova može razlikovati već tijekom školovanja, računovođa stječe brojna praktična znanja kao što su evidentiranje poslovnih dokumenata, obrada podataka i sastavljanje izvještaja, izračunavanje osnovnih statističkih pokazatelja. Teorijska znanja obuhvaćaju različita stručna područja, primjerice računovodstvo, bankarstvo, gospodarstvo, poduzetništvo, gospodarsku računicu, statistiku, gospodarsko pravo itd. Prima i izdaje knjigovodstvene dokumente, pregledava ih i odnosi u odgovarajuće poslovne knjige u računovodstvenom programu , u njih upisuje redni broj, datum i opis sadržaja dokumenta, račun, iznos dugovanja ili potraživanja itd. Prati i nabavku nekretnina, opreme i drugih osnovnih sredstava. Uplate i isplate na žiro račun, nabavku i prodaju robe i usluga, kredite i doznake depozita. U poslove računovođe ubraja se i kontrola računovodstvenih podataka koja obuhvaća provjeru pravilnosti poslovanja i otklanjanja utvrđenih nepravilnosti. Provjera i usklađenost podataka u poslovnim knjigama. Priprema i vrši isplatu plaće, te izračunava osobne dohotke zaposlenika. Od računovođe se zahtjeva sposobnost logičko – analitičkog mišljenja , osobito pri analiziranju financijskih informacija. Mora imati smisla za računanje. Za uspješno obavljanje posla važno je da dobro uočava detalje. Važno je i dobro pismeno i usmeno izražavanje, jer računovođa prosljeđuje i obrazlaže rezultate suradnicima i strankama.