PITALI STE NAS, PITAMO MI VAS… 

Istraživanja pokazuju da će ljudi više odvajati otpad kada znaju gdje završava. Upravo pitanje „Kamo Vi s otpadom koji mi odvajamo?“ je najčešće pitanje koje nam postavljate. 

Kako to radi Gacka d.o.o. i gdje završava otpad koji odvajate? 

Započnimo s vrstama otpada koje odvajate i koje prikupljamo. 

Osim miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na Odlagalištu otpada Podum, metodom od „vrata do vrata“ prikupljamo papir, staklo i plastiku. Svaki prvi tjedan u mjesecu, četvrtkom prikupljamo navedene vrste otpada u prigradskim naseljima (selima), a petkom na području centralnog dijela grada Otočca. 

 Tako prikupljen otpad odvozimo u skladišne prostorije kako bi isti bio zaštićen od vremenskih uvjeta ali i vandalizma. Nakon što prikupimo dovoljne količine, slijedi ručno sortiranje otpada te predaja otpada ovlaštenoj tvrtci (Metis d.d.) koja otpad dalje izvozi kako bi se reciklirao. U 2018. ovom metodom prikupljeno je 4,38 t papira i kartona, 8,78 t plastike dok stakla nije bilo predano od strane korisnika. 

Elektronski i električni otpad besplatno prihvaćamo u spremniku koji se nalazi na adresi društva te po popunjavanju također predajemo ovlaštenoj tvrtci (Obrt Frković iz Ogulina). U 2018. prikupljeno je 1,25 t EE otpada. 

Glomazni otpad u koji spada, gotovo sav obujmom veliki otpad koji ne stane u male spremnike (kade, ormari, stolovi, kreveti, madraci i ostalo) odvozimo na način da besplatno dodijelimo veliki spremnik (kontejner), a troškove prijevoza naplaćujemo. U 2018. glomaznog otpada tako je prikupljeno 18,56 t. 

Na taj način, količina otpada na odlagalištu smanjila se za 32,97 t otpada. 

A sada, pitamo mi Vas, kamo Vi s otpadom? 

Od 96 privatnih iznajmljivača na području grada Otočca, 43 su prijavljena za odvoz otpada (tj. 44,79%) te su preuzeli spremnik za miješani komunalni otpad. Odnosno, više od polovice iznajmljivača, 55,21 % nisu prijavljeni na uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada. 

Od 44,79 % prijavljenih, samo 39,53 % prazni otpad, no u tom slučaju ne prazne spremnike zadužene u kućanstvu. Oko 3% iznajmljivača kupuje crne vreće za miješani komunalni otpad te na taj način prijavljuju otpad koji gosti stvaraju. 

Zbog čega su ovi podatci važni? Zbog toga što se na temelju predanog otpada te odvojeno prikupljenog otpada izrađuje analiza učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom. Naime, u 2018. godini u privatnom smještaju zabilježeno je 8.283 dolaska. Ako je godišnja količina otpada po stanovniku u RH u 2017. iznosila 416 kg/stan, odnosno dnevna količina 1,1 kg/stan, to znači da je s navedenim dolascima, porast prikupljenog otpada na razini grada Otočca trebala porasti za 9.111,30 t otpada. Međutim, taj slučaj nije zabilježen već je razina otpada za svega nekoliko posto viša u odnosu na godinu prije. 

Ono što je zabrinjavajuće jest povećan postotak miješanog komunalnog otpada preuzetog iz zelenih otoka (gdje bi se isključivo trebao nalaziti selektivni otpad: papir, staklo, plastika), odnosno otpad koji je odbačen u prirodu tj. otpad zbrinut s divljih deponija. 

Zaključak ove kratke analize je da s jedne strane razvijamo turizam na prirodnim ljepotama našeg kraja, dok s druge strane se slabo ili gotovo nikako trudimo razdvajati otpad ili ga barem zbrinuti na pravilan način, već količine koje smo stvorili, ne želimo platiti nego radije odvozimo u prirodu (u prilogu slike divljih odlagališta na lokacijama: Podum u dužini od 1km dalje od Odlagališta, uz prometnice, u šumi, u rijeci Gackoj i sl.). 

I na kraju, mi otpad moramo kontrolirati, papirnato pratiti, uredno bilježiti. No, Vi ne morate. Je li to razlog tolikih količina otpada u prirodi? Zar doista ne želimo prihvatiti da je svatko od nas kao pojedinac odgovoran za otpad koji stvara? Unatoč ovako zabrinjavajućim podatcima i nedovoljnoj osviještenosti građana, postoji ona mala grupa stanovnika na našem području koji nas svakodnevno prate, pitaju, slušaju, uzimaju vreće za selektivni otpad i trude se razdvajati otpad i pravilno ga zbrinjavati. Vama velika hvala na trudu i volji za činiti ispravno. Nadamo se da će i ostali građani, vaši prijatelji, poznanici, obitelj, slijediti Vaš primjer te savjesno i odgovorno, već danas, zbrinjavati otpad koji stvaraju. 

Ovaj članak pisan je u okviru projekta „Naučimo pametno gospodariti otpadom“ sufinanciran iz Kohezijskog fonda.