O nama

UPRAVA DRUŠTVA

DIREKTORICA:

Mirjana Javor mag.ing.agr.

Email: komunalno@brinje.tcloud.hr
Tel/mob: 099/ 280-5370

 

ODJEL OPĆIH ADMINISTRATIVNIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

RAČUNOVODSTVENI REFERENT:

Ana Biškupić bacc.oec

Tel/mob: 053/ 700-309
Email: komunalno.brinje@gmail.com

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT:

Josipa  Škrtić

Tel/mob: 099/2805-379
Tel/mob: 053/700 – 309

O nama

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Komunalno društvo Brinje d.o.o. upisano je u Sudski registar pod nazivom: Komunalno društvo Brinje  s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Brinju, Frankopanska 62b.

Predmet poslovanja:

– Održavanje čistoće odnosno pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje    papira, kartona i  plastike od vrata do vrata na području Općine Brinje, što obuhvaća 358.20 km2 i 2560 stanovnika      raspoređeno u  12 naselja

– Upravljanje tržnicom na malo

– Upravljanje i održavanje groblja: Brinje, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Sv. Vid, Sv. Stjepan, Sv. Nedjelja,          Lučani, Vodoteč, Prokike, Županjdol

– Obavljanje pogrebnih usluga i ekshumacija posmrtnih ostataka

– Upravljanje reciklažnim dvorištem

– Pružanje usluge zimskog čišćenja na nerazvrstanim cestama i javnim površinama

Skip to content