Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Komunalno društvo Brinje d.o.o. upisano je u Sudski registar pod nazivom: Komunalno društvo Brinje  s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Brinju, Frankopanska 62b.

Predmet poslovanja:

  • održavanje čistoće odnosno pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području cijele Općine Brinje što obuhvaća 358,20 km² i 3256 stanovnika raspoređeno u 12 naselja
  • upravljanje tržnice na malo
  • upravljanje i održavanje groblja i krematorija (Brinje, Križpolje, Jezerane, Stajnica, Lipice, Letinac, Sv. Vid, Sv.Stjepan, Sv.Nedjelja, Lučani, Vodoteč, Prokike, Županjdol)  te obavljanje pogrebnih usluga
  • upravljanje Reciklažnim dvorištem u Brinju
  • pružanje usluge zimskog čišćenja na nerazvrstanim cestama i javnim površinama