Obavijest korisnicima

Odvoz komunalnog otpada koji ide četvrtkom: Mali Kut, Donja i Gornja Kamenica, Pavlovići, Lukani, Asani, Brinjska Kamenica, Prokike, Žuta Lokva, Grabova Lokva, Rapain Klanac zbog neradnog dana 8. lipnja blagdana Tijelova prebacuje se na petak 9. lipnja.

Dakle, sav otpad ce biti pokupljen u petak u toku dana!

Ne spremajte kante, veliki je teren sačekajte da kamion prođe.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.