Općenite odluke

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluga

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada

Odluka o izboru povjerenstva za reklamaciju potrošača

Odluka o odgovornoj osobi za gospodarenje otpadom

Potvrda o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

Groblja

Odluka o grobljima temeljna

Odluka o grobljima izmjena 2006.g

Odluka o grobljima izmjena 2013.g

Odluka o grobljima izmjena 2014.g