Općenite odluke

Odluka o zbrinjavanju komunalnog otpada 30.12.2021

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Opći uvjeti ugovora s korisnicima usluga

Opći uvjeti isporuke

Odluka o izboru povjerenstva za reklamaciju potrošača

Odluka o odgovornoj osobi za gospodarenje otpadom

Potvrda o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju otpadom

Groblja

Odluka o grobljima temeljna

Odluka o grobljima izmjena 2006.g

Odluka o grobljima izmjena 2013.g

Odluka o grobljima izmjena 2014.g