Odvoz Otpada

Komunalni otpad

Komunalno društvo Brinje d.o.o. provodi sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada iz domaćinstva i gospodarstva na području Općine Brinje. Od 2021. godine provodi se odvojeno sakupljanje plastike i kartona od vrata do vrata. Odvojeni otpad i komunalni otpad odvozi se jednom tjedno, a regulirano je kalendarom odvoza otpada po naseljima. 

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja, najbolje svjetske prakse i pravila struke, a osobito po načelu:

Onečišćivač plaća– proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom, te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad.

  • zabranjeno je odbacivanje otpada u okoliš
  • zabranjeno je gospodarenje otpadom protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju tog Zakona
  • zabranjeno je spaljivanje otpada u okolišu, uključujući spaljivanje otpada na moru te spaljivanje biljnog otpada iz poljoprivrede i šumarstva protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju tog Zakona
  • zabranjeno je potapanje otpada protivno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju tog Zakona

Odvojeno sakupljanje  sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Kako ispravno odvajati otpad?

Glomazni otpad

Odvoz glomaznog otpada naručuje korisnik putem ispunjenog obrasca. Obrazac se može preuzeti s naše web stranice ili se može ispuniti u prostorijama Komunalnog društva Brinje d.o.o. na adresi Frankopanska 62/b. 

Napominjemo da se kontejner za glomazni otpad ne može naručiti telefonski, već isključivo dolaskom u prostorije Komunalnog društva Brinje d.o.o. na adresi Frankopanska 62/b u Brinju.

Glomazni otpad se može besplatno dovesti na Reciklažno dvorište u Brinju .

Obrazac za odvoz glomaznog otpada.

Ostale informacije o odvozu otpada možete dobiti pozivom na broj 053/ 700 – 309 od 07:00 do 15:00 sati.

Kalendar odvoza otpada u 2024. godini

Skip to content