OSVRT KOMUNALNOG DRUŠTVA BRINJE♻️

OSVRT KOMUNALNOG DRUŠTVA BRINJE♻️

Komunalno društvo Brinje pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje papira, kartona i plastike od vrata do vrata na području Općine Brinje.  U reciklažnom dvorištu građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad: papir, staklo, metal, plastiku, tekstil, ulje i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije, akumulatore, električnu i elektroničku opremu, glomazni otpad …

Usprkos svim osiguranim uvjetima od strane JLS – Općine Brinje u posljednje vrijeme svjedoci smo sve većeg broja neodgovornog ponašanja pojedinaca na području općine Brinje koji otpad bacaju u prirodu.

Ovim putem želimo dodatno upozoriti građane da je takvo ponašanje zabranjeno, zakonski kažnjivo i prije svega odraz elementarnog nepoštivanja okoliša u kojemu živimo!

Općina Brinje u suradnji s Komunalnim društvom Brinje sustavom video nadzora i redovitim obilaskom terena i dalje će pronalaziti počinitelje onečišćenja te će istima, na temelju prikupljenih dokaza komunalni redar ispostaviti zakonom propisane kazne.

Budimo prijatelji ovoj predivnoj prirodi naše Općine i čuvajmo je za nas i za djecu koja će se tek roditi.

Komunalno društvo Brinje d.o.o.