Papir odvoji da stablo postoji

U sustavu modernog gospodarenja sirovinama i energijom papir se može reciklirati i do sedam puta jer se svakim procesom recikliranja smanjuje i veličina vlakana. Odvajanjem papira i kartona, na mjestu nastanka osigurava se visoka čistoća korisnog otpada i stvara preduvjet za recikliranje. Zbog čega je važno odvajati papir i karton od ostale ambalaže? Zbog toga što se za proizvodnju jedne tone papira moraju posjeći dva stabla i potrošiti 240.000 l vode i 4.700 kWh električne energije. Recikliranjem papira, odnosno proizvodnjom jedne tone papira iz starog papira, nije potrebno niti jedno stablo te se štedi šumsko bogatstvo, količina potrošene vode smanjuje se za preko 99% na samo 180 l, dok se potrošnja električne energije smanjuje za 40 % na samo 2.750 kWh. Papir i karton čine četvrtinu komunalnog otpada, što znači da svaki građanin u prosjeku proizvede oko 90 kg godišnje. Najveću ulogu u efikasnosti sustava gospodarenja komunalnim otpadom imaju građani jer svi mi odlučujemo hoće li otpad postati vrijedna sirovina ili samo smeće.

Osim što papir možemo izdvajati iz ostalog otpada, imamo mogućnost izbjeći ili barem smanjiti njegov nastanak. Iskoristite tu mogućnost na način da:

 • prilikom kupovine birajte proizvode bez suvišne ambalaže,
 • koristite platnene maramice i ubruse,
 • pisaći papir prije odlaganja iskoristite s obje strane

I zapamtite, svaki pa i najmanji korak bitan je u očuvanju prirode i okoliša, a time i zdravlja ljudi.

Vrste otpadnog papira koje se NE mogu reciklirati te ih NE treba posebno odvajati, već spadaju u miješani komunalni otpad:

 • zauljen i prljav papir
 • gumirane etikete
 • indigo – papir
 • papirnate vrećice iz usisivača
 • ugljeni papir
 • tapete
 • fotografije i fotopapir
 • termo (faks) papir
 • pelene
 • papirnate maramice.

Projekt je sufinanciran iz Kohezijskog fonda ukupne vrijednosti 519.785,00 kuna dok dodijeljena bespovratna sredstva iznose 437.569,23 kune, odnosno 84,99% od ukupno prihvatljivih troškova. Grad Otočac je nositelj, a Općine Brinje i Vrhovine su partneri Projekta. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom provode tvrtke Alfa Atest d.o.o. iz Splita te Hrvatski radio Otočac d.o.o. i Gacka d.o.o. iz Otočca.