Reciklažno dvorište

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta: 

Pon – pet: 07:00 – 15:00 h

Rad sa strankama:

Ponedjeljak i petak: 8:00 – 12:00 sati

Srijeda: 14:00 – 18:00 sati

Subotom, nedjeljom i praznicima je zatvoreno.

Tel: 053/ 700 – 309

Mob: 099/ 794 – 7479

Vrste otpada koje se zaprimaju na reciklažnom dvorištu:

O reciklažnom dvorištu

Reciklažno dvorište počelo je s radom 2019. godine, na lokaciji Lučani 38 A, a osnovna mu je zadaća smanjiti količinu otpada. 

U reciklažnom dvorištu građani (fizičke osobe) mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad koji se potom organizirano predaje na daljnje postupanje. 

U reciklažno dvorište prima  se otpadni papir, staklo, metal, plastika, tekstil, ulje i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, otpad iz kućanstava.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju iznosio je 4,4 milijuna kn. Najveći dio sredstava (85% ukupnog iznosa) za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Brinju osiguran je iz Operativnog programa: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.,  a ostatak je osiguran putem Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.OTKUP AMBALAŽE IZ SUSTAVA POVRATNE NAKNADE

Komunalno društvo Brinje d.o.o. u sklopu reciklažnog dvorišta na adresi Lučani 38 A počelo je s otkupom ambalaže iz sustava povratne naknade, PET boce,staklene boce i limenke od pića.
Kako bi ostvarili pravo na isplatu naknade, navedene boce i limenke moraju biti prazne,isprane,neoštećene sa originalnom naljepnicom i oznakom povratne naknade.
Visina povratne naknade određena je Uredbom Vlade RH i iznosi 0.07 eura (50 lp).
Svaki pojedinac može predati maksimalno 80 boca dnevno.
Reciklažno dvorište radi ponedjeljkom i petkom od 08:00-12:00 sati, srijedom od 14:00-18:00 sati.

Uprava Komunalnog društva Brinje d.o.o.

Banner- reciklažno
Skip to content